Misstag att undvika när du utvecklar Indie-spel

misstag att undvika utvecklar Indie-spelAtt utveckla indie spel är riktigt kul och lärorikt. Det är också här man har de riktigt fria tyglarna för utveckling och ingen ide är en dålig ide. Indiespel utvecklas av små grupper utan finansiellt stöd och är ofta där det tänks ordentligt utanför boxen. Det låter riktigt häftigt men det är också en del som man bör ha i åtanke när man ger sig in i indieutveckling.

Att inte ha finansiellt stöd är både en fördel och en nackdel. Om man sitter med en riktigt bra ide kan det ta längre tid att utveckla om man inte har ekonomiska muskler. Indieutvecklarna drivs ofta inte av pengar utan brinner för att utveckla och göra verklighet av en dröm eller en bra ide. Med finansiellt stöd kommer dock ofta kompetens kring affärsverksamhet och strategiska beslut från de som investerar. En indieutvecklare måste tänka på båda bitarna om det är så att man har som mål att tjäna pengar på sin spelidé. Det gäller att balansera mellan business och utveckling. Tyvärr visar det sig att de bästa programmerarna inte är de bästa affärsmännen och vise versa.

En indieverksamhet är sårbar utan finansiering eftersom en ide som tar tid att utveckla enkelt kan genomföras av ett kommersiellt bolag om iden inte är skyddad. Var därför noga med sekretessen och skydda iden under utvecklingsfasen om detta är möjligt. Det finns mindre företag som sysslar med indieutveckling. En bra ide kan vara att ansluta sig till dom eller till andra nätverk för att få tips och råd kring hur man skall tänka och hur man kan hantera problem om de uppstår. Kom ihåg att de flesta indieutvecklare brinner för vad de gör och de älskar att hjälpa en annan indieutvecklare om de för chansen. Var inte rädd för att ställa frågor eller be om hjälp om det behövs.

Kapital behövs, även om det kanske inte är det första som en indieutvecklare tänker på eftersom spelidén är viktigare. Tänk på att det finns andra sätt att finansiera utvecklingen än att ha ett kreditinstitut eller en bank som skjuter till pengar. Crowdfunding är ett koncept som passar indie utvecklingen perfekt. Flera personer som ger mindre belopp för en intressant ide och i utbyte mot en mindre tjänst. På det sättet kan man finansiera de behovs som finns utan att hamna i händerna på en kapitalist. Viktigt att tänka på är att när man lägger ut sin spelidé för att få crowdfunding är det viktigt att tala om tillräckligt mycket för att få in bidrag men att hålla så mycket som möjligt hemligt så att ingen stjäl iden.